Najčešće postavljena pitanja

VDS – Vazdušno Dekompresioni Sistem

VDP – Vazdušno Dekopresioni Pojas

 

Da li VDP može da pomogne prilikom hernije ili ispupčenja diska?

Da. To se dešava prilikom smanjenja uticaja gravitacije i vertikalnog opterećenja trupa na koren nerva, koji može biti ugrožen od ispupčenog diska ili hernije. Manji pritisak rezultuje manje isturanje diska, a samim tim i manje oštećenje, što vodi bržem ozdravljenju. Povećanje prostora, za nerve u kičmi, je zasluženo za ublažavanje bola. Rehidracija diska, je potencijalno pozitivno poboljšanje, tamo gde još nije nastupilo totalno isušivanje.

Da li VDP pomaže prilikom istegnuća i uganuća?

Većina tetiva i ligamenata zahteva 6-8 nedelja lečenja, u zavisnosti od ozbiljnosti povrede. VDS daje ogromnu prednost u smanjenju posturalnog stresa i pružanju stabilizacije. VDP može pomoći u opravku istegnuća i stabilizaciji leđnih mišića. Uvođenje kinetičke aktivnosti, daje prevenciju atrofije mišića i obezbeđuje veću pokretljivost.

Koje pozitivne efekte ima dekompresija na spondilozu?

Spondiloza je degenerativno oboljenje kičmenog stuba. Spondiloza nije sjedinjenje ili fraktura koja može dozvoliti kretanje jednog pršljenja ka drugom. Smanjenje vertikalnog opterećenja na trup, umanjeje stres, ublažuje bol i povećava stabilnost. VDP može da bude od velike pomoći u ublažavanju bola izazvanog bilo kojim stanjem.

Da li VDP može da pomogne prilikom Lateral Recess Stenosis?

Periferni nervi izlaze iz kičmene moždine u među-kičmeni otvor. Ako je nerv zarobljen ili pritisnut na izlazu iz kičme, to može prouzrokovati bol i promenu u funkciji nerva. Nekoliko faktora VDP može da pomogne prilikom  LRS. Koliko je disk ispupčen, veličinu sužavanja diska , lokaciju suženja i podrška mišića. Povećanje prostora, može dovesti do dovoljne količine dodatnog mesta za oslobađenja od bola. U nekim situacijama, operacija je neizbežna, ako oštećeni disk izaziva nepodnošljivu bol. Vaš hirurg može preporučiti sve poznate konvencionalne metode lečenja, pre nego što pristupi operaciji.

Da li bol u zglobovima moze da se umanji pomocu VDS?

Pogretanje kičme zahteva pokrete zglobova. Savijanje, istezanje, bočno savijanje i rotacija, javlja se tokom dinamičke facet articulation. Hipertrofija, degeneracija i artritis se ogleda u progresivnoj bolesti zglobova. Zbog položaja zgloba, blizu nervnog završetka, periferni nervi mogu da se dodiruju zahvaljujuči promenama izazvanim uklještenjem i bolom. VDS može da ublaži bol vertikalnog pritiska na zglobove. Lekovi ili suplementi, zajedno sa terapijama VDS, mogu biti korisni prilikom kućnog lečenja. Za dodatne vežbe, posavetujte se sa vašim doktorom.

Šta se dešava u slučajevima frakture kičme?

Zajedničko za sve frakture lumbalnog dela leđa, je fraktura izazvana pritiskom. VDS bi trebalo probati, pre nego što se odlučite na operaciju. To bi moglo pomoći da se utvrdi da li se i bez konzervativnih  mera može rešiti problem.

Da li VDS može pomoći prilikom Failed Back surgical syndromes?

Operacija lumbalnog dela kičme, može biti neuspešna iz nekoliko razloga. VDS treba probati pre ponovne operacije.  To bi moglo pomoći da se utvrdi da li se i bez konzervativnih  mera može rešiti problem.

Šta je išijas, i da li VDS može pomoći?

Išijas je termin koji se koristi da opiše bol koji se javlja priliko iritacije nerva išijadikus. Išijadikus anatomski se prostire od donjih pršljenova do obe noge. U zavisnosti od prirode i ozbiljnosti pritiska na išijadikus, zavisi i intenzitet bola. Mogućnost da se smanji nelagodnost i bol išijadikusa, koristeći VDP, zavisi od uzroka išijasa. Najčešći uzrok išijasa je hernija ili ispupčenje diska, i pritisak na koren nerva. Mnogi uzroci išijasa mogu biti umanjeni korišćenjem VDP.