Tehnologija

Vazdušno Dekompresioni Sistem (VDS) je neinvanzivni metod lečenja problema koji izazivaju bolove u leđima. VDS je rezultat 37-godišnjeg kliničkog iskustva u istraživanju i pronalaženju najefikasnijeg tretmana ugroženih područja, bez upotrebe lekova.

Kada govorimo o osnovnim uzrocima bolova u leđima ono od čega treba krenuti je Hronična Gravitaciona Kompresija u sprezi sa Stanjem Mišića Leđa.

Šta je Hronična Gravitaciona Kompresija?

HGK je pritisak našeg tela na samu kičmu. Usled delovanja gravitacije, naš trup proizvodi gravitaciono opterećenje na našu kičmu. Ako se tome dodaju subjektivne indikacije vezane za stanje celokupnog organizma, telesnu težinu, i prevashodno stanje i jačinu mišića koji drže i obezbeđuju kičmeni stub sasvim je izvesno da je svako od nas indikovan da u nekom trenutku života iskusi bol u leđima.

Hronična gravitaciona kompresija se retko sreće kod mladih koji imaju jake i stabilne mišiće leđa. Ali kada pređemo 30-u, počinje da se javlja atrofija diskusa i slabljenje leđnih mišića. Zajedno sa gravitacijom i povećanjem pritiska, stvaraju se okolnosti za bol u leđima. Hernijacija, ispupčenje ili isturen disk, artritis, degenerativne bolesti zglobova, samo su neke od indikacija koje izazivaju uklještenje nerva. A to dovodi do BOLA u ledjima. Kada uđemo u 40-e, 50-e i 60-e, mnogo štete je već učinjeno i patimo od hroničnog bola.

Vazdušno Dekompresioni Sistem je sistem koji deluje na smanjenje uticaja gravitacione kompresije i rasterećuje kičmu pritiska koji uzrokuje sam bol.

VDS pomoću vazdušnih komora, nežno rasteže naš trup, povećava međupršljenski prostor, oslobađa od pritiska, i tako umanjuje bol.

 

https://www.youtube.com/watch?v=8cwGUb2QO0g